کتاب ارزشمند شبهای پیشاور مجموعه مناظراتی است که میان مرحوم سلطان الواعظین شیرازی و چندین تن از علمای اهل سنت در شهر پیشاور پاکستان صورت گرفته است؛ در این مناظرات که در طی 10 شب متوالی برگزار گردیده، مرحوم سلطان الواعظین از مکتب تشیع با استدلالاتی بسیار قوی از کتب خود اهل سنت دفاع کرده اند. در پایان مناظرات چند نفر از علمای اهل سنت اعتراف به حقانیت تشیع می کنند و شیعه می شوند.

این کتاب ارزشمند به صورت نمایشنامه رادیویی در آمده است که شما می توانید از لینک های زیر این نمایشنامه را دانلود کنید.
مشخصات این مجموعه :

نام مجموعه : نمایشنامه رادیویی شبهای پیشاور
تعداد مجموعه : ده قسمت
نوع مجموعه : صوتی
فرمت صوت : MP3
حجم کل فایل : 77Mb

دانلود این مجموعه :

کل ده قسمت بصورت فایل WinRar : دانلود فایل
قسمت اول و دوم : دانلود فایل
قسمت سوم : دانلود فایل
قسمت چهارم : دانلود فایل
قسمت پنجم : دانلود فایل
قسمت ششم : دانلود فایل
قسمت هفتم : دانلود فایل
قسمت هشتم : دانلود فایل
قسمت نهم : دانلود فایل
قسمت دهم : دانلود فایل