حضرت علی اکبر


میلاد ما فوق السرور جوان رشید حضرت ارباب ، سیدالشهدا(ع)

حضرت علی اکبر(ع)

برتمام محبان و شیعیان واقعی خاندان عصمت و طهارت مبارک باد


فلک یک آسمان خورشید و ماه و اختر آورده

ملک ساغر به بزم عاشقان از کوثر آورده

به مکه آمنه بار دگر پیغمبر آورده

ویابنت اسد از جوف کعبه حیدر آورده

ویا ام البنین ماه محمد منظر آورده

عروس فاطمه،لیلا،علی اکبر آورده


ادرکنا یاعلی بن الحسین(ع)