عباس زمان


دستت را.... ببخشید، پایت را میبوسم... پایت را میبوسم که نماد مردانگی ات را پنهان کردی تا دل حضرت آقا را نشکنی...

دلم خوش است، دلم خوش است که در این شهر اگر نشانی خانه یک "مرد" را خواستند، سراغت را دارم...

اکنون میفهمم... عده ای گمنام مانند زهرا(س)، عده ای بی سر مانند حسین(ع)، و عده ای هم.......... مانند عباس(ع)...

همسنگری ها اگر دلتون شکست حقیر رو هم دعا بفرمایین :(