حواست باشد...

داریم جایی زندگی میکنیم که:هرزگی"مد"است،بی آبرویی "کلاس" است ،

مستی و دود " تفریح" است، رابطه با نامحرم" روشن فکری است،

گرگ بودن "رمز موفقیت"است، پشت به ارزش ها و اعتقادات کردن نشانه " رشد و نبوغ " است و............

خدایا ممنونم که نه باکلاسم ، نه روشن فکرم و نه......

"""فینبئکم بما کنتم تعملون"""

آهای پدر و مادر های دلسوز: فرزندانمون در حال دورشدن از امام زمان(عج) هستند

حواسمون به رزق حلال و تربیت و ماهواره و درس و دانشگاه و و و........

خیلی چیزهای دیگه باشه