زیارت امام زمان


+جوان گفت: زیارت بخوان...
-گفت: سواد ندارم...
+جوان شروع کرد به خواندن؛ بعد هم سلام داد به معصومین تا امام حسن عسکری... بعد هم پرسید: امام زمانت را میشناسی؟
-مرد جواب داد: چرا نشناسم؟؟؟!!!
+جوان گفت: پس سلام کن...
-مرد دستش را روی سینه اش گذاشت و شروع کرد: السلام علیک یا حجة بن الحسن العسکری...
+جوان لبخندی زد و گفت: و علیک السلام و رحمة الله و برکاته....

أللهم الرزقنا توفیق الزیارة حجتک...