مظلوم ترین افراد


فقط دعا کنید پدرم شهید بشه!
خشکم زد. گفتم: دخترم این چه دعاییه؟!
گفت: آخه بابام موجیه!
گفتم: خوب إن‌شاالله خوب میشه، چرا دعا کنم شهید بشه؟
گفت: آخه هر وقت موج میگیردش و حال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو و مادرو برادرم رو کتک میزنه، اما مشکل ما این نیست!!!
گفتم: دخترم پس مشکل چیه؟
گفت: بعد از اینکه حالش خوب میشه و متوجه میشه چه کاری کرده، شروع میکنه دست و پای ماها رو بوسیدن و معذرت خواهی میکنه؛ حاجی ما طاقت نداریم شرمندگی پدرمون رو ببینیم. حاجی دعا کنید پدرم شهید بشه و به رفیقاش ملحق بشه...

برای سلامتی خودشون و خانوادشون صلوات
أللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم