خدایا ما را دسته جمع کربلا ببر / با بچه های هیئت عشاق الحسین