پیشکش محضر مبارک دردانه امام رضا (علیه السلام) ، به امید گوشه چشمی و دعوتنامه ای برای زیارت ...
حدیث تصویر : امام محمد تقی (علیه السلام ) می فرماید : سه چیز است اگر در کسی باشد سبب خوشنودی خداست
زیاد استغفار کردن ، همنشینی خوب و زیاد صدقه دادن و سه چیز است که هر کس دارا باشد پشیمان نمی شود پرهیز از عجله ، مشورت در کارها و توکل بر خدا وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتی.
بنی الزهرا: طرح پوستر از جناب آقای میلاد پسندیده است که خیلی برای این طرح زحمت کشیده اند.