حضرت آقا


صاحب تفسیر المیزان، علامه آیت‌الله طباطبایی درباره شاگردش علامه حسن‌زاده فرمودند: حسن‌زاده را کسی نشناخت جز امام زمان(عج)....

حال علامه حسن زاده آملی فرموده اند: گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج) است.....


لبیک یا خامنه ای...