آزادی های یواشکی


کار های یواشکی !!!
همین شهدای 8 سال دفاع مقدس هم یواشکی یک کارهایی میکردند...

مثلاً:

یواشکی ساکشان را می بستند و بدون این که پدر و مادرشان بفهمند با خودشان بیرون می بردند و به بهانهٔ مدرسه، جیم می زدند و می رفتند جبهه...
قبلش یواشکی دست برده بودند توی شناسنامه و سن شان را تغییر داده بودند...
بعضی ها یواشکی دار و ندارشان را می دادند به جبهه یا به فقرا کمک می کردند...
شب ها یواشکی از چادر یا اتاق یا سنگر می زدند بیرون و نماز شب می خواندند...
یواشکی هایشان هم عالمی داشت....
شهدا !!!   شماکه صدایتان به خدا میرسد، به او بگویید کمکمان کند خلوت هایمان با گناه آلوده نشود...

کارهای یواشکی در خلوت با هم فرق داره، بعضی از اونا رو خدا دوست داره، بعضی هاشونو شیطان...

بعضی هاشون آدمو به کمال میرسونن، بعضی هاشون هم آدمو به یغما میبرن!!!

دختر خانمی که افتخار میکنی عکست در این صفحه ی سیاه و در این گرداب منتشر شده، با خودت بیاندیش و بدان! آزادی با خودفروشی توفیق دارد...

کدام را آزادی میدانی؟! اینکه جسم تو، قلب تو، احساس تو، عشق تو، روح تو برای یک نفر باشد؟ یا برای تمام مردان شهر؟

اینکه همسرت محبت و عشقش را تقدیم تو کند؟ یا در خیابان هوس را به اسم عشق به تو تعارف کنند؟


یواشکی هایمان عوض شده است...


پ.ن:  این مطلب پیرو راه‌اندازی صفحه ای سیاه به نام "آزادی های یواشکی زنان در ایران" که مانند باتلاق و گردابی برای دختران این سرزمین است منتشر شد و از تمامی همسنگری ها بابت تصویر پوزش میطلبم.

التماس دعا

ثائرالزهرا(س)