مرد روزگار


نه خوابه   !!!
نه مسته    !!!
نه خماره   !!!
فـقط سینش بـخاطر گـاز شیمایی خـرابــه .......
تو این جامعه، هم به این میگن مرد، هم به اون پسری که تیشرت صورتی و شلوار قرمز میپوشه و آرایش میکنه!!! شباهت ها و تفاوت ها چقــــدر زیادن توی این شهر...

برادرم، خواهرم، طوری زندگی کن که اگه مادر این عزیز ازت سوال کرد، بتونی جواب بدی، مادر این عزیز، همون بانوی بی نشانه...

مراقب باش شرمنده ی این بانوی بزرگوار نشی...

یاعلی