....::: دریاست نبی و گوهرش فاطمه است :::....

....::: یکتاست علی و همسرش فاطمه است :::....

....::: با آن که پناه همه خلقست حسین :::....

....::: او هم به پناه مادرش فاطمه است :::....میلاد حضرت فاطمه (س) مبارک باد