|اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم|

+خودت را برایم واجب کن …

یک واجب همیشگی !

یـــا حـــــــــــــــــــــسین